Yoshitomo Saito- Pineapple Enso

Pineapple Enso
unique bronze