Yoshitomo Saito- Haiku #3

Haiku #3
unique bronze
8” x 5 ¾” x 1”